JTO

Jalostuksen tavoiteohjelma:

Hyväksytty Suomen Rottweileryhdistys – Finlands Rottweilerförening r.y.:n yleiskokouksessa 28.3.2021.
Hyväksytty Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry.:ssä 21.9.2021. Astuu voimaan 1.1.2022.

 

PEVISA-MÄÄRÄYKSET 1.1.2022 – 31.12.2026

 • Rekisteröinnin raja-arvoina on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.
  • Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärnivellausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12kk.
 • Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Alle vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12kk, vähintään vuoden ikäisenä annettu virallinen silmälausunto on voimassa 24kk.
 • Pentujen vanhemmilla pitää lisäksi astutushetkellä olla luonnetestitulos tai MH-kuvaus. Keskeytettyjä suorituksia ei hyväksytä.
 • Yksittäisen koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä sen elinaikana saa olla korkeintaan kuusikymmentä (60). Viimeinen sallittu pentue voidaan rekisteröidä kokonaisuudessaan.
 • Koiran tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kuukautta.

 

LISÄKIINTIÖN NOSTON KRITEERIT 2022

Suomen Rottweileryhdistyksen erityisehdot PEVISA-rajoitusten vastaiseen rekisteröintiin:

Jälkeläisrajoitus:

 • Yksittäisellä uroksella tai nartulla ei rekisteröintihetkellä saa olla yli 60 rekisteröityä pentua, kuitenkin viimeinen sallittu pentue voidaan rekisteröidä kokonaisuudessaan. Kiintiön nostamista 100 jälkeläiseen voi anoa, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:
 • Jälkeläisistä vähintään viisikymmentä prosenttia (50%) on lonkka- ja kyynärkuvattu sekä silmätarkastettu.
 • Jälkeläisistä vähintään kaksikymmentäviisi prosenttia (25%) on luonnetestattu tai testattu muulla Suomen Kennelliiton hyväksymällä luonteen ominaisuuksia mittaavalla testillä.
 • Tutkimustuloksille ei aseteta raja-arvoja
 • Viimeinen pentue voidaan rekisteröidä kokonaisuudessaan.

 

JALOSTUSSUOSITUKSET 2022

Suomen Rottweileryhdistyksen jalostussuositukset 28.8.2022 alkaen

 • Ulkomuodontarkastus/ZTP: tuloksella hyväksytty / hyväksytty varauksin
 • Rotuprofiilin puitteissa hyväksytysti suoritettu luonnetta mittaava testi:
  • Saadakseen SRY:n hyväksytyksi tulkitseman luonnetestituloksen, täytyy koiran saada vähintään +75 pistettä. Lisäksi hermorakenteesta, terävyydestä ja luoksepäästävyydestä tulee saada vähintään arvosana +1. Myös laukaisupelottomuudesta pitää saada + -arvosana
  • Täyttääkseen SRY:n jalostussuosituksen, MH kuvauksen osalta, ei koiralla saa olla merkintöjä kohdissa 1a/1 ja 2, 1c/1, 6b/5, 6d/5, 7c/5, 8a/5 ja 10/4 ja 5.
 • Yhdistelmän sukusiitosprosentti pienempi kuin 6,25 (4 sukupolven yli laskettuna)
 • Mikäli pentueen toinen vanhempi on JLPP testaamaton tai on testattu kantajaksi, on toisen vanhemman oltava testattu JLPP:n osalta terveeksi.
 • Suoritettu palveluskoirien käyttäytymiskoe eli BH
 • Mikäli koiralla on todettu jokin silmäsairaus, tulee se parittaa silmiltään terveen kanssa

 

 

VANHAT OHJELMAT