JTO

Jalostuksen tavoiteohjelma:

Hyväksytty Suomen Rottweileryhdistys – Finlands Rottweilerförening r.y.:n syyskokouksessa 19.3.2016.
Hyväksytty Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry.:ssä 9.8.2016.Astuu voimaan 1.1.2017.

Suomen Kennelliiton päätöksellä Jalostuksen tavoiteohjelman voimassaoloa on jatkettu 31.12.2021 asti

 

JTO 2022-2026:

 

Vanhat ohjelmat:

 

1.1.2022 alkaen:

 

PEVISA- määräykset 1.1.2017- 31.12.2020

Suomen Kennelliiton päätöksellä PEVISAn voimassaoloa on jatkettu 31.12.2021 asti

 • Rekisteröinnin raja-arvoina on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.
  • Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärnivellausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12kk.
 • Jos koiralla on todettu perinnöllinen katarakta, GRD, TRD, PRA, PHTVL/PHPV-sairauden asteet 2-6, entropium tai ektropium, ei koiran jälkeläisiä rekisteröidä.
  • Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD tai muu vähämerkityksellinen kaihi, on se paritettava kyseisen sairauden suhteen terveen koiran kanssa (JTT 5/15).

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Alle vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12kk, vähintään vuoden ikäisenä annettu virallinen silmälausunto on voimassa 24kk.

 • Pentujen vanhemmilla pitää lisäksi astutushetkellä olla luonnetestitulos tai MH-kuvaus. Keskeytettyjä suorituksia ei hyväksytä.
 • Yksittäisen koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä sen elinaikana saa olla korkeintaan kuusikymmentä (60). Viimeinen sallittu pentue voidaan rekisteröidä kokonaisuudessaan.
 • Koiran tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kuukautta.

Suomen Rottweileryhdistyksen erityisehdot PEVISA-rajoitusten vastaiseen rekisteröintiin:

Jälkeläisrajoitus:

 • Yksittäisellä uroksella tai nartulla ei rekisteröintihetkellä saa olla yli 60 rekisteröityä pentua, kuitenkin viimeinen sallittu pentue voidaan rekisteröidä kokonaisuudessaan. Kiintiön nostamista 100 jälkeläiseen voi anoa, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:
  • Jälkeläisistä vähintään viisikymmentä prosenttia (50%) on lonkka- ja kyynärkuvattu sekä silmätarkastettu.
  • Jälkeläisistä vähintään kaksikymmentäviisi prosenttia (25%) on luonnetestattu tai testattu muulla Suomen Kennelliiton hyväksymällä luonteen ominaisuuksia mittaavalla testillä.
  • Tutkimustuloksille ei aseteta raja-arvoja
  • Viimeinen pentue voidaan rekisteröidä kokonaisuudessaan.

 

SRY:n jalostussuositukset

 • Ulkomuodontarkastus/ZTP: tuloksella hyväksytty / hyväksytty varauksin
 • Rotuprofiilin puitteissa hyväksytysti suoritettu luonnetta mittaava testi:
  • Saadakseen SRY:n hyväksytyksi tulkitseman luonnetestituloksen, täytyy koiran saada vähintään +75 pistettä. Lisäksi hermorakenteesta, terävyydestä ja luoksepäästävyydestä tulee saada vähintään arvosana +1. Myös laukaisupelottomuudesta pitää saada + -arvosana
  • Täyttääkseen SRY:n jalostussuosituksen, MH kuvauksen osalta, ei koiralla saa olla merkintöjä kohdissa 1a/1 ja 2, 1c/1,6b/5, 6d/5, 7c/5, 8a/5 ja 10/4 ja 5.
 • Yhdistelmän sukusiitosprosentti pienempi kuin 6,25 (4 sukupolven yli laskettuna)
 • Pentueen vanhemmista ainakin toinen on testattu JLPP osalta terveeksi.
 • Suoritettu palveluskoirien käyttäytymiskoe eli BH