Poikkeuslupakäytäntö

Yhdistelmää kohden voi hakea vain yhden poikkeusluvan

 • Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:
  • Ei vaadita silmätulosta, luonnetestiä tai MH:ta.
   Ruotsalaisilta ja norjalaisilta uroksilta kuitenkin vaaditaan luonnearvio. Luonnearvioksi Ruotsista hyväksytään MH-tulos tai KORAD-titteli ja Norjasta MH-tulos, ei muita luonnetestejä. (Ehdot on päivitetty rotukohtaisiin erityisehtoihin 6.4.2020).
  • Tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta
 • Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa

 

Kotimaiset koirat

 • Poikkeusluvan käsittelyaika on 3kk.
 • Poikkeuslupaa voidaan hakea koiralle, jolla on yksi seuraavista vioista HD D tai ED 2 siten, että jalostuspartnerin tulee olla näiltä osin terve (HD A / ED 0).
 • Kasvattajan täytyy anoa poikkeuslupaa kirjallisesti perusteluineen ja liitteineen.
 • Toimikunta käyttää päätöksenteossaan jalostustietokantaa ja SRY:lle toimitettuja tietoja.
 • Tulevan yhdistelmän laskennalliset indexit huomioidaan, sekä koiran mahdolliset meriitit. Koiran ja/tai sen sisarusten aiempi jälkeläisnäyttö huomioidaan.
 • Koira on täyttänyt 7 vuotta PEVISA:n voimaantullessa eikä sitä ole luonnetestattu tai testattu muulla Suomen Kennelliiton hyväksymällä luonteen ominaisuuksia mittaavalla testillä.
 • Kasvattajan on mahdollista saada poikkeuslupa enintään 3 vuoden välein.

Kriteeristö poikkeusluvan puollolle:

 • Yhdistelmän indeksi yli 100
 • Poikkeuksellisen hyvä yksilö esim. valio (MVA/KVA)
 • Luonne suurelta osin rotuprofiilin mukainen
 • Sisaruksista/jälkeläisistä pitää olla myös tietoja
 • Hyväksytyt poikkeusluvat julkaistaan Rottweiler lehdessä