Tulossa olevat omistajakurssit

SRY Pohjois-Karjala 12.4.2023 ja 6.5.2023 Teams-etäkurssina

SRY on työstänyt kurssimateriaalin, joka on tarkoitettu ensisijaisesti rottweilerpennun hankintaa suunnitteleville ja uusille rottweilerin omistajille helpottamaan yhteiskuntakelpoisen rottweilerin kasvattamista. Kurssilla käydään läpi mm. koiran ikävaiheet, käyttäytyminen, luonne, koulutus ja harrastusmahdollisuudet sekä perusasioita koiran pidosta. Kaikille kurssilaisille jaetaan kurssilla Rottweilerin omistajaopas.

Yhteiskunta, eri lait ja asetukset asettavat monia vaatimuksia koiran pidolle, jotka koiranomistajan on hyvä tietää. Useat ihmiset myös vierastavat tai jopa pelkäävät koiria ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että jokainen rottweilerin omistaja ymmärtää vastuunsa koiranomistajana.

”Koirien ei-toivottu käytös johtuu useimmiten omistajan tietämättömyydestä ja kokemattomuudesta. SRY toivoo voivansa rotujärjestönä osoittaa, että teemme töitä näiden asioiden eteen pystyäksemme hälventämään tulevaisuuden uhkakuvia: kymmenkertaiset koiraverot, kuonokoppapakko, jalostuskielto, naapurien lupa koiranpitoon jne.”

Omistajakursseja järjestävät alaosastot, kerhot ja kasvattajat. Tulevat kurssit löydät sivun alalaidasta. Voit halutessasi osallistua mille tahansa kurssille ilmoittautumisohjeiden mukaisesti.

Omistajakurssien järjestäjälle

Kurssista ilmoittaminen ja kurssimateriaalin tilaus kktoimikunta(at)rottweiler.fi

 • Ilmoita kurssista viimeistään kuukautta ennen kurssin ajankohtaa. Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot: ajankohta, paikka, järjestäjä, ilmoittautumistiedot.
 • Tilaa esitysmateriaali sekä omistajaoppaat viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia. Omistajakurssien yhteyshenkilö toimittaa järjestäjälle esitysmateriaalin (PowerPoint) sekä jaettavat omistajaoppaat.
 • Mikäli haluat SRY:n mainostavan kurssia, lähetä valmis mainosmateriaali
  Facebook / Instagram / Internetsivut: viestinta(at)rottweiler.fi
  Rottweilerlehti: rottweilerlehti(at)rottweiler.fi (huomioi lehden aineisto- ja ilmestymispäivät)

Kurssin jälkeen

Alaosastoja ja kerhoja tuetaan kurssien järjestämisessä

 • SRY maksaa alaosastoille ja kerhoille kurssipaikan vuokran, enintään 50 € / kurssi. Kuitti maksetusta tilavuokrasta lähetetään tili- ja yhteystietojen kera taloustoimikunta(at)rottweiler.fi
 • Kurssien järjestäminen oikeuttaa alaosastot ja kerhot myös toimintamäärärahapisteisiin. Kurssit tulee mainita vuoden lopussa täytettävässä toimintamäärärahalomakkeessa.

Kasvattajat mukaan

 • SRY palauttaa kasvattajalle syntyneiden pentujen rekisteröintimaksusta 10 € / pentu, kun pentueen kaikki pentujen ostajat / haltijat ovat käyneet kurssin. Jos pentu menee sellaiselle henkilölle, joka on ennestään SRY:n jäsen ja jolla on pidempiaikainen kokemus rottweilerin kanssa elämisestä, hänet lasketaan ko. kurssin käyneeksi.
  Rekisteröintimaksun palautusta haetaan viimeistään yhden vuoden kuluttua pentueen syntymästä. Jos tänä vuonna syntyneet pentusi täyttävät nämä ehdot, ota yhteyttä rahastonhoitajaan.
 • Kasvattajat voivat itse järjestää kurssin omien pentujensa ostajille. Kurssi voi toimia erinomaisena pentuetapaamisena. Kurssien ajankohdat tulisi miettiä hyvissä ajoin, ja ajankohdan varmistuttua ilmoittaa se mahdollisimman pikaisesti koulutus- ja koetoimikunnalle. Lue lisää kohdasta omistajakurssien järjestäjälle.

”Osa rottweilerkasvattajista järjestää itse tuleville pennunomistajille omistajakurssin ennen pentujen siirtymistä uuteen kotiin. Näin kasvattaja varmistaa, että pennunomistajalla on tarvittavat tiedot ja taidot yhteiselon aloittamiseksi.”

Koulutus- ja koetoimikunta kktoimikunta(at)rottweiler.fi
Rahastonhoitaja
taloustoimikunta(at)rottweiler.fi