Rottweilereilla meneillään olevat geenitutkimusprojektit, joihin toivotaan näytteitä seuraavanlaisilta koirilta:

Sensorineuronisen kuurouden projekti

 • pennut syntyvät kuulevina mutta alkavat kuuroutua n. 2-viikon ikäisinä.
 • Geenitutkimus-ryhmä toivoo näytteitä kuuroista pennuista, sekä niiden lähisukulaisista (vanhemmat, pentuesisarukset ym).
 • Lisätiedot: marjo.hytonen(at)helsinki.fi

Harmaakaihi- eli kataraktaprojekti

 • Sairaiden ja niiden lähisukulaisten näytteet. Ikääntyneiden (vähintään 7-vuotiaiden), silmiltään kaihin osalta terveiden näytteet.
 • Lisätiedot: maria.kaukonen(at)helsinki.fi
 • Mukaan silmätutkimuslausunnon kopio

Epileptikot ja niiden lähisukulaiset

 • Primäärin eli nuoruusiällä alkaneen eplileptikoiden näytteet, jolloin sairauden voidaan katsoa olevan perinnöllinen.
 • Koirasta täytetään Lohen geenitutkimuksen epilepsiakysely (löytyy netistä osoitteesta www.koirangeenit.fi).
 • Koira saattaa päästä mukaan YES:sillä tehtäviin tutkimuksiin.
 • Lisätiedot: riika.sarviaho(at)helsinki.fi

Rytmihäiriöperäisten (äkkikuolemat) sydänkuolleiden lähisukulaisten näytteet.

Aggressiivisuus-projektiin kaivataan erityisesti Rottweilereiden näytteitä!

 • Tutkimukseen toivotaan koiria, jotka osoittavat aggressiivisuutta joko vieraita ihmisiä (esim eläinlääkärillä tai lenkillä vieraan tullessa silittämään) ja/tai omaa perhettään kohtaan.
 • Vastaavasti verrokkikoiriksi haetaan koiria jotka ovat hyvin ystävällisiä em. tilanteissa.
 • Lisätietoja: sini.sulkama(at)helsinki.fi

Kaikkien vakavasti sairaiden koirien geeninäytteet ovat tervetulleita, ja rottweileria koskevien projektien sairaista, ja mahdollisista terveistä lähisukulaisista, toivotaan erityisesti näytteitä.

Ohjeet:

 • Näytteeksi otetaan 1-3 ml verta EDTA-putkeen (rutiinikäytössä kaikilla eläinlääkäreillä). Kuka tahansa eläinlääkäri tai eläintenhoitaja voi ottaa näytteen.
 • Näytteen mukana toimitetaan aina täytetty näytelomake, joka löytyy ryhmän kotisivuilta www.koirangeenit.fi Jos koirasta on jo toimitettu verinäyte aiemmin, ei uutta näytettä tarvita, ellei erikseen pyydetä. Terveystietojen päivitys tutkimusryhmälle on tärkeää näytteenoton jälkeen.

Lisätietoa kaikista projekteista ja näytteenotto- sekä tietojen päivitysohjeet www.koirangeenit.fi

Näytteitä ei siis enää toivota rutiininomaisesti, varsinkaan nuorilta ja täysin terveiltä koirilta, geenipankin tilanpuutteen vuoksi.