Terveys/sairauskartoitukseen ilmoitetuista koirista n. 5 %:lla on diagnosoitu sydänvika tai -sairaus. Noin puolella näistä tapauksista on todettu synnynnäinen sivuääni sydämessä. Suurimmalle osalle näistä koirista sivuäänestä ei ole ollut haittaa elämänsä aikana, osa on jopa kadonnut iän myötä. Diagnosoiduista koirista 50 % on kuollut sydänpysähdykseen. Suurimmassa osassa tapauksista äkilliseen kuolemaan johtaneita syitä ei ole selvitetty. Jatkossa olisikin hyvä selvittää patologisesti sydänpysähdyksen syy.

IFR on keväällä 2017 listannut SAS:in, eli aortan ahtauman, vakavaksi rottweilereilla perinnölliseksi sairaudeksi. Aortan ahtauma todennetaan varmimmin yli 2-vuotiaalla koiralla sydänultralla, mutta monesti se kuuluu myös auskultaatiossa eriasteisina sivuääninä. Rajatapauksissa, sekä lievissä ahtaumissa, sivuääntä ei välttämättä ole kuultavissa.

Yhdistys toivoo avoimuutta sydänsairauksien suhteen, jolloin kasvatustyössä voidaan mahdollisesti välttää suurimpien riskien lisäämistä kannassamme. Riskisukuja, joissa on ollut useampia vakavia aortan ahtaumia, ei näin ollen ole välttämättä järkevää käyttää ristiin keskenään.

 

Sydänpysähdysten tutkiminen – Sydäntutkimusprojekti

SRY:n hallitus yhdessä jalostustoimikunnan kanssa ovat kokouksissaan keskustelleet sairauskartoituksen myötä esiin tulleista ongelmista ja pitäneet tärkeänä ryhtyä selvittämään syitä äkillisiin sydänpysähdyksiin.

SRY aloitti vuoden 2006 alusta sydäntutkimusprojektin, jonka tarkoituksena on ollut kartoittaa syitä Rottweilereiden äkillisiin kuolemiin. Tähän mennessä olemme saaneet neljä patologinvastausta, joista yhdellä todettiin hypertrofinen kardiomyopatia, kahdella äkillinen sydänperäinen verenkiertohäiriö / sydänpysähdys. Yhden koiran kuolinsyy ei liittynyt sydänperäisiin sairauksiin. On tärkeää selvittää, onko kyseessä sydänsairaus vai jokin muu piilevä sairaus, joka on aiheuttanut koirien kuoleman. Tämän johdosta toivomme omistajia jatkossa lähettämään koiran EELA:an patologille tutkittavaksi.