Jalostustoimikunta teki vuonna 2018 yhteenvedon rottweilerin terveydestä pohjautuen olemassa olevaan KoiraNetin dataan virallisista tutkimustuloksista ja omistajien tekemiin kuolinsyyilmoituksiin. Terveysyhteenveto julkaistiin Rottweiler-lehdessä 4/2018, ja alla on tähän yhteenvetoon liittyvä laaja materiaali rottweilerin terveystietoa.

Rottweilerin terveys – Jalostustoimikunnan yhteenveto 2018