SRY on jalostuksen tavoiteohjelmassaan sitoutunut vaalimaan rottweilerin käyttöominaisuuksia. Tätä varten SRY on kehittänyt koirien testausta varten VIK-kokeen. VIK-kokeen avulla mitataan koiran hallittavuutta, sosiaalisuutta, sietokykyä, rohkeutta sekä ulkomuotoa.
VIK-koe juontaa juurensa Saksan jalostustarkastuksesta, jossa koirat tarkastetaan sekä ulkomuodon että käyttöominaisuuksien osalta. Käyttöominaisuuksissa koiraa tarkastellaan vietin, itsevarmuuden ja kuormitettavuuden osalta. Näitä ominaisuuksia halutaan testata myös Suomessa, jotta voimme jalostuksen avulla säilyttää rodussamme nämä kolme osa-aluetta.

Koe alkaa aina ulkomuodontarkastuksella, tarkastus on sama kuin muut SRY:n järjestämät ulkomuodontarkastukset. Rottweilerin VIK-koe koostuu kahdesta osasta, tottelevaisuus- ja suojeluosuudesta.

 

VIK-koe -säännöt

VIK-kokeen järjestämis- ja osallistumisohje

VIK-kokeen arvostelulomake

Klikkaamalla kuvaa näet sen isompana.

 

Tulevat VIK-kokeet