SRY:n käyttöominaisuusarvio

Käyttöominaisuusarvioinnin tarkoituksena on koulutustasosta riippumatta antaa tietoa käyttö- ja
palveluskoiran koulutettavuudesta ja soveltuvuudesta käyttö-, palveluskoira- ja työtehtäviin. Koiran ohjaajalle arviointi antaa työkaluja koiran käyttäytymisen ymmärtämisessä eri olosuhteissa ja halutessaan olosuhteiden hyödyntämisestä koiran koulutuksessa. Arvioinnissa halutaan myös tuottaa tietoa jalostusvalintojen tekemiseen.

Arvioinnissa on vain muutamia valittavia vaihtoehtoja kussakin osiossa koiran käyttäytymisestä,
eikä arvioinnissa pyritä ensisijaisesti mittaamaan koiran tekemisen voimakkuutta, mihin vaikuttaa myös koulutustaso, vaan koiraa verrataan ennen kaikkea itseensä ja sen aikaisempaan tekemiseen helpoimmassa ympäristössä eli arvioinnin alussa. Arvioijat pyrkivät kirjaamaan koiran käyttäytymisen muutokset eri alustoilla, ärsykkeillä ja olosuhteissa, itse isompia päätelmiä tekemättä. Kirjauksen tarkoituksena on, että jokainen voi myös muodostaa omat arvioijista riippumattomat päätelmänsä. Osioiden kuvauskohdasta voi lukea koiran tarkemman käyttäytymisen.

Käyttöominaisuusarvioinissa arvioitavat osiot on valittu sen perusteella, mitkä koirien ominaisuudet on nähty vaikuttavan työkoirien selviytymiseen ja toimintakykyyn tehtävissään, ja joihin pystytään vain rajallisesti koulutuksellisesti vaikuttamaan.

Arvioitavan koiran on oltava rekisteröity, tunnistusmerkitty, rokotettu SKL:n ohjeistusten mukaisesti ja
vähintään 2-vuotias. Arvioinnin suorittaa SRY:n koulutetut arvioijat. Arvioinnin kirjaamista varten
on erikseen sihteeri. Arvioinnin aikana on koiralla hyvä olla leveä nahkapanta tai valjaat. Osioissa käytetään
järjestäjän luovuttamaa purupatukkaa (tai arvioijan luvalla erikoistapauksessa ohjaajan omaa lelua) ja palloa. Ruokaosioon ohjaaja voi tuoda halutessaan itse koiralle soveltuvan ja hyvin maistuvan ruuan. Arvioinnin eri osa-alueet suoritetaan yhteen menoon ilman taukoja.

Käyttöominaisuusarvioinnin osa-alueet, arvioijan/arviojoiden ja ohjaajan toiminta sekä arvioitavat seikat;
1. Luoksepäästävyys
Ohjaaja tuo koiran kytkettynä arvioijan luokse, joka tarkastaa tunnistusmerkinnän.
Arvioidaan koiran itsevarmuutta ja yhteiskuntakelpoisuutta vieraan ihmisen kohtaamistilanteessa.

2. Ihmisryhmässä käyttäytyminen
Arvioijan merkistä ryhmä ihmisiä lähestyy koiraa joka suunnasta, koiran jäädessä keskelle. Arvioijan
merkistä ryhmä pysähtyy ja menee pois.
Arvioidaan koiran itsevarmuutta ihmisryhmän muodostamassa painetilanteessa.

3. Saalisärsykkeisiin vastaaminen järjestäjän luovuttamalla (tai omalla esineellä) ohjaajan kanssa.
Ohjaajalle annetaan purupatukka, jonka voi ensin esitellä ja tutustuttaa koiralle. Mikäli koira ei suostu
leikkimään järjestäjän antamalla purupatukalle, voi ohjaaja käyttää koiran omaa saalislelua. Ohjaaja antaa
koiralle patukalla saalisärsykkeitä ja antaa koiran myös purra patukkaa.
Arvioidaan koiran kykyä ja halua saalistaa (vierasta) saalisesinettä oman ohjaajan avustamana.

4. Saalisärsykkeisiin vastaaminen järjestäjän luovuttamalla (tai omalla esineellä) arvioijan kanssa.
Koira kytketään leveästä nahkapannasta tai valjaista liinaan. Ohjaaja pitää liinasta kiinni noin kahden metrin
päässä koirasta ja on paikoillaan ”tolppana”. Arvioija antaa samalla esineellä kuin aikaisemmassa osiossa
saalisärsykkeitä ja tarjoaa purumahdollisuuden. Arvioijan luvalla ohjaaja voi tarvittaessa kannustaa
koiraa.
Arvioidaan koiran vastaamista saalisärsykkeisiin.

5. Kuormittuminen puruvaiheessa.
Koiran purressa patukkaa, arvioija kuormittaa koiraa.
Arvioidaan koiran käyttäytymistä kuormitettaessa.

6. Korkealla ritiläalustalla kulkemien
Ohjaaja kuljettaa koiraa kytkettynä ritiläalustalla, joka on maasta irti (n. 1 – 1,5 m) ja josta näkyy läpi.
Arvioidaan koiran reagoimista alustanvaihdokseen sekä korkeuteen.

7. Saalisärsykkeisiin vastaaminen ritiläalustalla
Ohjaaja siirtyy kytketyn koiran kanssa ritiläalustan päälle paikoilleen ja arvioitsija antaa
purupatukalla saalisärsykkeitä ja tarjoaa purumahdollisuuden patukkaan.
Arvioidaan saalisärsykkeisiin vastaamista ritiläalustalla.

8. Saalistaminen äänihäiriössä
A. Ohjaaja tutustuttaa sisätiloissa koiran järjestäjän luovuttamaan palloon ja sen jälkeen heittää sen
käytävän suuntaisesti. Pallon pysähdyttyä tai kadottua näkyvistä ohjaaja laskee koiran pallon perään.
Arvioijan merkistä ohjaaja kutsuu koiran luokseen tai hakee koiran samaan paikkaan takaisin.
Arvioidaan saalisärsykkeisiin vastaamista.
B. Ohjaaja heittää pallon uudelleen ja laskee koiran pallon perään samoin kuin edellisessä osiossa. Koiran
lähdettyä pallon perään arvioija antaa voimakkaan ääniärsykkeen. Arvioijan merkistä ohjaaja kutsuu
koiran luokseen tai hakee koiran samaan paikkaan takaisin.
Arvioidaan saalisärsykkeisiin vastaamista häiriöstä huolimatta.
C. Ohjaaja heittää pallon uudelleen ja laskee koiran pallon perään samoin kuin edellisessä osiossa.
Arvioijan merkistä ohjaaja kutsuu koiran luokseen tai hakee koiran samaan paikkaan takaisin.
Arvioidaan koiran saalisärsykkeisiin vastaamista ja edellisessä osiossa aiheutetun häiriön vaikutusta koiran
käyttäytymiseen.

9. Saalisärsykkeisiin vastaaminen liukkaan pinnan päällä
Ohjaaja kuljettaa koiran liukkaan pinnan päälle ja jää paikoilleen. Arvioija antaa
purupatukalla saalisärsykkeitä ja tarjoaa purumahdollisuuden patukkaan. Liukkaan pinnan oltava kovuudeltaan sellainen, että koira ei saa siitä kynsillään otetta.
Arvioidaan saalisärsykkeisiin vastaamista liukkaalla pinnalla.

10. Saalisärsykkeisiin vastaaminen pressun päällä
Ohjaaja kuljettaa koiran kahisevan pressun päälle ja jää paikoilleen. Arvioija antaa
purupatukalla saalisärsykkeitä ja tarjoaa purumahdollisuuden patukkaan.
Arvioidaan saalisärsykkeisiin vastaamista kahisevalla pinnalla.

11. Toimintakyky pimeässä; ärsykkeenä ruoka
Ohjaaja kuljettaa koiran pimeään paikkaan kytkettynä ja vie arvioijan luovuttaman ruokakupin
ilmoitettuun paikkaan. Palattuaan koiran luokse, päästää ohjaaja koiran menemään ruokakupille. Arvioijan
merkistä ohjaaja kutsuu koiran luokseen tai hakee koiran.
Arvioidaan koiran käyttäytymistä pimeässä.

12. Puolustusärsykkeisiin vastaaminen
Ohjaaja kuljettaa koiran kytkettynä osoitetun tolpan luokse ja kytkee koiran tolpassa kiinni olevaan liinaan.
Ohjaaja jää itse koiran taakse pitämään tolppaliinasta kiinni. Arvioija tulee esiin noin 30 metrin päästä ja
antaa puolustusärsykkeitä. Ärsykkeiden voimakkuutta ja etäisyyttä voidaan muuttaa. Ärsykkeet
lopetettuaan arvioija ottaa etäisyyttä.
Arvioidaan vastaako koira annettujen viettiärsykkeiden mukaisesti ja mikä on koiran
itsevarmuus ja rohkeus.

13. Puolustusärsykkeisiin vastaaminen – saalisärsykkeisiin vastaaminen (vietinvaihtaminen)
Jos koira osoittaa edellisessä osiossa aggressiokäyttäytymistä, arvioija antaa ensin puolustusärsykkeen ja
vaihtelee sen jälkeen saalis- ja puolustusärsykkeiden välillä.
Arvioidaan, pystyykö koira vaihtamaan viettiä ja kuinka nopeasti ja puhtaasti se sen tekee.

14. Saalisärsykkeisiin vastaaminen puolustusärsykkeiden jälkeen
Puolustusärsykkeiden antamisen jälkeen arvioija antaa saalisärsykkeitä ja antaa koiralle mahdollisuuden
purra purupatukkaa.
Arvioidaan saalisärsykkeisiin vastaamista puolustusärsykkeiden antamisen jälkeen.

15. Kuormittuminen puruvaiheessa
Koiran purressa patukkaa, arvioija kuormittaa koiraa.
Arvioidaan koiran käyttäytymistä kuormitettaessa.

Yhteenveto
Yhteenveto arvioinnissa havaitusta koiran käyttäytymisestä. Erityisesti kiinnitetään huomiota koiran
toimintakykyyn, itsevarmuuteen, rohkeuteen ja viettikäyttäytymiseen.