Suomen Rottweileryhdistyksen täyttäessä 30 vuotta perustettiin suuransiomerkki, ansiomerkki, kasvattajamerkki ja kouluttajamerkki. Näitä merkkejä jaettiin ensimmäisen kerran yhdistyksen 30-vuotisjuhlassa huhtikuussa vuonna 1976. Yhdistyksen täyttäessä 40 vuotta perustettiin harrastusmerkki, jota jaettiin ensimmäisen kerran yhdistyksen 40-vuotisjuhlassa 17.5.1986.

Merkit on perustettu edistämään yhdistyksen jäsenten kaikenmuotoista toimintaa rodunjalostuksen hyväksi. Merkkien avulla yhdistys voi osoittaa kunnioitustaan ja kiitollisuuttaan jäsenilleen sekä myös yhdistykseen kuulumattomille, rodun hyväksi toimineille henkilöille. Sääntöjen sanamuotoihin on vuonna 1993 tehty muutoksia, mutta ne eivät vaikuta perusteisiin, joilla ansiomerkkejä myönnetään.

Ansiomerkkianomukset ja kannustusmerkkitilaukset lähetetään suoraan jäsentoimikunnalle os. jasentoimikunta(at)rottweiler.fi

Ansiomerkit

Klikkaamalla ansiomerkkien kuvia, näet ne isompana.

Suuransiomerkki

Suuransiomerkki

Voidaan myöntää vain Suomen Rottweileryhdistys – Finlands Rottweilerförening ry:n jäsenelle, jonka jäsenyys on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 20 vuotta. Suuransiomerkin saajan on oltava laaja-alaisesti rodun hyväksi toiminut rottweilerkynologi, joka on tunnettu ja ansioitunut kenneltoiminnassa yhdistyksen ulkopuolellakin.

Suuransiomerkki

Ansiomerkki

Ansiomerkki voidaan myöntää Suomen Rottweileryhdistys – Finlands Rottweilerförening ry:n jäsenelle, joka aktiivisella toiminnallaan on edesauttanut yhdistyksen päämäärien toteutumista. Ansiomerkki voidaan myös myöntää ulkomaalaisen rottweilerjärjestön jäsenelle, samoin kuin henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut Suomen Kennelliitto – Finlands Kennelklubben ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n tai ulkomaalaisen kennelkeskusjärjestön toiminnassa siten, että toiminnallaan on saavuttanut SRY-FRF:n kunnioituksen ja kiitollisuuden.

Jäsenyyden ja toiminnan rottweiler- tai muissa kennelkeskusjärjestöissä on oltava yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuoden mittainen. Ansioksi tätä merkkiä myönnettäessä lasketaan aktiivinen osallistuminen yhdistyksen hallintotyöskentelyyn, vastuullinen toiminta näyttelyiden, kokeiden, jalostustarkastusten ja luonnetestitilaisuuksien järjestämistyössä. Lisäansioksi voidaan SRY:n jäsenelle lukea toiminta muissa kennelkeskusjärjestöissä sekä palkintotuomaritehtävissä.

Ansioita arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan laajuuteen, monipuolisuuteen, laatuun ja aktiivisuuteen.

Suuransiomerkki

Harrastusmerkki

Harrastusmerkki voidaan myöntää Suomen Rottweileryhdistys – Finlands Rottweilerförening ry:n jäsenelle, joka aktiivisella toiminnallaan on edesauttanut yhdistyksen tavoitteiden toteutumista. Jäsenyyden on oltava vähintään viiden vuoden mittainen. Ansioiksi katsotaan aktiivinen toiminta yhdistyksen, alaosastojen tai jäsenkerhojen hallinnossa tai toimintojen järjestelytehtävissä.

Harrastusmerkki voidaan myöntää Suomen Rottweileryhdistykseen kuulumattomalle henkilölle, mikäli hän toiminnallaan on ansainnut SRY-FRF:n kiitollisuuden.

Suuransiomerkki

Kasvattajamerkki

Kasvattajamerkki voidaan myöntää vähintään kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti SRY-FRF:n jäsenenä olleelle rottweilerkasvattajalle jolla on Suomen Kennelliiton myöntämä kennelnimi ja joka on toiminut rottweilerkasvattajana yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta ja kasvattanut vähintään viisi rottweiler pentuetta, joista vähintään kaksi on toisen polven kasvatteja sekä kasvattamillaan rottweilereilla saavuttanut tietyn pistemäärän määritellyn pistetaulukon mukaisesti. Pisteitä saa mm. luonnetestauksista, käyttötuloksista, ulkomuodosta (näyttelyt, valioituminen, ulkomuodontarkastus) sekä terveystuloksista.

Suuransiomerkki

Kouluttajamerkki

Kouluttajamerkki voidaan myöntää Suomen Rottweileryhdistys – Finlands Rottweilerförening ry:n tai ulkomaalaisen rottweilerjärjestön jäsenenä olevalle rottweilerkouluttajalle, joka itse kouluttamallaan koiralla on saavuttanut ensimmäisen palkinnon yleisten palveluskoirakokeiden voittajaluokassa tai korkeimmassa luokassa, missä kunkin maan palveluskoirakokeiden sääntöjen mukaan voi kilpailla. Henkilön on siis itse koulutettava ja itse ohjattava rottweiler kokeessa, josta merkki voidaan myöntää.

Myös koulutusohjaaja, joka kolmen aktiivisesti toimimansa koulutuskauden lisäksi omaa palveluskoirakokeiden palkintotuomaripätevyyden vähintään kolmessa lajissa (VOI tai III-luokassa), on oikeutettu saamaan merkin, jos SRY – FRF:n hallitus niin oikeaksi harkitsee siitä huolimatta, ettei hän ole kouluttamallaan ja ohjaamallaan rottweilerilla saavuttanut voittajaluokan ensimmäistä palkintoa.

Suuransiomerkki

Kannustusmerkki

Kannustusmerkillä ei ole tiukasti määriteltyjä perusteita myöntämiselle, nimensä mukaisesti kannustusmerkin tarkoituksena on kannustaa. Merkillä huomioidaan henkilöitä, jotka ovat aktiivisesti olleet mukana ja edistämässä SRY:n ja/tai alaosastojen toimintaa esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa ja koulutuksissa. Kannustusmerkin antamisesta päättää SRY / alaosasto / kerho, itse määrittelemiensä kriteereiden mukaan.