Hallituksen kokouskuulumiset 3/2021

Kuulumisia yhdistyksen hallituksen 7.3. pidetystä kokouksesta.

Kokous pidettiin teams yhteydellä, ja se oli harjoitus kevätkokousta
varten. Kokouskutsusta lähtien harjoiteltiin miten asiat toimivat,
tiedostojen jaot, puheenvuorot, chat-mahdollisuus ja myös äänestystä
testattiin äänestyskoppi.fi järjestelmää käyttäen. Hyvää kokemusta,
pienillä hiomisilla ollaan valmiina 28.3 kun kokoonnumme yhdistyksen
kevätkokoukseen.

Voimassa olevien rajoituksien vuoksi on kokoontumisrajoitus
Kanta-Hämeessä maksimissaan kuusi henkilöä, joten fyysisesti paikalle
kokoukseen voidaan sallia ainoastaan järjestelyiden kannalta
välttämättömät henkilöt.

Kennelliiton vakiosopimuslomakkeet on ollut työnalla jonkin aikaa, ja
nyt ne tulevat voimaan 1.4. Kennelliitto järjestää kasvattajille
ilmaisen webinaarin aiheesta 25.3, joten kannattaa ilmoittautua mukaan,
ohjeet ja ilmoittautumiset Kennelliiton nettisivujen kautta.

Suomen Kennelliiton hallitus on päättänyt kokouksessaan 28.2.2021
keskeyttää toistaiseksi kaiken suojelukoirakoulutukseen ja -kokeisiin
liittyvän toiminnan.
Päätös koskee Suomen Kennelliiton ja sen jäsenjärjestöjen nimissä
järjestettäviä IGP- ja Mondioring-koelajien suojeluosuuteen liittyviä
koulutuksia ja kokeita. Keskeytys jatkuu toistaiseksi, kunnes havaitut
puutteet toiminnassa on selvitetty ja korjattu, ja kaikki toimintamallit
kehitetty eläinsuojelulain mukaisiksi, eläinten hyvinvointia tukeviksi.

Suomen Kennelliitto edellyttää, että Suomen Palveluskoiraliitto ja
Saksanpaimenkoiraliitto uudistavat suojelukoirakoulutusta ja tehostavat
suojelukoiraharrastuksen valvontaa kansainvälisten suojelukoirakokeiden
IGP- ja Mondioring-suojeluosuuteen liittyvän koulutuksen osalta.
Liitot ovat sopineet yhdessä toimenpiteistä, joista ensimmäisenä
toteutetaan eettinen koulutus ja eettinen sitoumus. Tämä
täydennyskoulutus on pakollinen kaikille kohderyhmille, ja se tullaan
järjestämään pandemiatilanteessa etäkoulutuksena. Ensimmäinen koulutus
on tarkoitus järjestää jo alkukeväästä.

Ensimmäisessä vaiheessa eettinen koulutus järjestetään
suojelukoiraharrastuksen maalimiehille, kilpailuavustajille,
tuomareille, koulutusohjaajille ja Saksanpaimenkoiraliiton
jäsenyhdistysten puheenjohtajille sekä niiden Suomen Palveluskoiraliiton
jäsenyhdistysten puheenjohtajille, joiden yhdistyksissä on IGP- ja
Mondioring-toimintaa.

Suomen Rottweileryhdistyksen alaisina toimivien alaosastojen sekä
yhdistyksen jäsenkerhojen kentillä ja koulutuksissa ei voi toistaiseksi
järjestää suojelun C-osan ja Mondioringin koulutuksia ja harjoituksia,
ennen eettisten koulutusten ja eettisten sitoumusten suorittamista. Myös
kaikki suojelukoirakoulutukseen tähtäävät leirit tulee siirtää
myöhempään ajankohtaan.

Yhdistys tulee laatimaan eettiset ohjeet toimikunnille ja alaosastoille
sekä tiedoksi kerhoille. Eettisten ohjeiden valmistelu aloitetaan
välittömästi ja pyritään saamaan valmiiksi maaliskuun aikana.

Jalostustoimikunnalla on työnalla pentulistan uudistaminen
yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi.

Myös uroslistaa selkeytetään, ja tarkoitus olisi ottaa käyttöön
molemmille sähköinen ilmoitus mahdollisuus.

Koulutus- ja koetoimikunta jatkaa Kellokisojen järjestäjän hakua. Yhtenä
ehdotuksena oli että kisat jaettaisiin lajeittain eri osiin, hallitus ei
kuitenkaan hyväksynyt ehdotusta vaan haluaa että tapahtuma säilytetään
yhtenä tapahtumana jolloin alkuperäinen ajatus rottweiler tapahtumasta
säilyy.

Olemme melko poikkeavissa oloissa, ja monet suunnitellut tapahtumat ovat
vaarassa peruuntua tai siirtyä. Toivottavasti saamme asioihin selvyyttä
lähiaikoina, ja pääsisimme jälleen harrastuksiemme pariin rakkaan
rotumme kanssa. Kaikesta huolimatta hyvää kevään odotusta kaikille
jäsenille. Lisätietoja voi kysellä yhdistyksen puheenjohtajalta
jouni.nummela@kolumbus.fi tai sihteeriltä rottweiler.fin@kolumbus.fi

Jaa tämä:
Share