SRY:n yhtenä tehtävänä on edistää rottweilerharrastamista ympäri Suomen. Harrastajien koulutustilaisuuksien järjestämisestä vastaavat alaosastot ja kerhot. SRY tukee alaosastojen ja kerhojen koulutustilaisuuksia sekä alaosastojen ja kerhojen kouluttajien / maalimiesten kouluttautumista eri tavoin. SRY järjestää paitsi koulutusohjaajakoulutusta niin panostaa myös rahallisesti alaosastojen ja kerhojen koulutuksiin ja kouluttautumiseen.

Koulutusapuraha

Alaosastoilla ja kerhoilla on mahdollisuus hakea SRY:ltä rahallista tukea koulutustilaisuuksien järjestämistä varten. Tukea myönnetään hakemusten perusteella ja tukisääntöjen puitteissa. Tuen tarkoituksena on mahdollistaa alaosastojen / kerhojen kouluttajien lisäkouluttautumista, alaosastojen / kerhojen laajempaa ja monipuolisempaa koulutustarjontaa jäsenilleen sekä mahdollisuutta hankkia koulutustilaisuuksiin ulkopuolinen kouluttaja / luennoitsija. Tukea haetaan 30.4. mennessä Koulutus- ja koetoimikunnalta.

Koulutusapurahasääntö

Koulutusapurahahakemus

 

Maalimieskoulutuksen tukeminen

SPKL järjestää suojelumaalimiehille vuosittain koulutusleirin. SPKL koulutuspolku on kolmivuotinen, jonka aikana maalimiesoppilaan on tarkoitus pätevöityä viralliseksi SPKL kilpailuavustajaksi. Oppilaan tulisi toimia pätevöidyn kilpailuavustajan alaisuudessa.

SRY tukee enintään vuosittaisen budjetin mukaan maalimiesoppilaidensa sekä valmiiden kilpailuavustajiensa kesäleiriosallistumismaksua seuraavalla tavalla:

  • Nollavuoden maalimiesoppilaalle ei makseta tukea.
  • Ensimmäisen vuoden maalimieskesäleirin osallistumismaksua tuetaan kuittia vastaan takautuvasti, kun oppilas siirretään ylemmälle vuosikurssille.
  • Toisen vuoden maalimieskesäleirin osallistumismaksua tuetaan kuittia vastaan takautuvasti, kun oppilas siirretään ylemmälle vuosikurssille
  • Kolmannen vuoden maalimieskesäleirin osallistumismaksua tuetaan kuittia vastaan takautuvasti, kun oppilas siirretään ylemmälle vuosikurssille
  • Pätevöidyn kilpailuavustajan maalimieskesäleirin osallistumismaksua tuetaan kuittia vastaan takautuvasti leirille osallistumisen jälkeen.
  • Alaosastojen ja kerhojen toivotaan tukevan maalimiehiään leirimaksuissa, mikäli oppilas ei ylene suunnitellussa tahdissa.
  • Sekä oppilaiden että valmiiden kilpailuavustajien tulee olla Suomen Rottweileryhdistys r.y:n jäseniä sekä toimia aktiivisesti SRY:n alaosaston tai kerhon maalimiehenä.
  • Jos maalimies on kuitenkin rottweilerhenkinen ja kouluttaa aktiivisesti rottweilereita ryhmässään, vaikkakin ei alaosaston tai kerhon nimissä, voidaan tukea hakea paikallisen alaosaston / kerhon puollolla. Tukea maksetaan vain Suomen Rottweileryhdistys r.y:n jäsenille.

Hakemukset alaosastojen / kerhojen kautta koulutus- ja koetoimikunnalle.
Sääntö päätetty hallituksen kokouksessa 19.11.2017. Päätös astuu voimaan 1.1.2018.

IFR maalimiesleirituki

IFR järjestää ajoittain maalimieskoulutustapatumia. SRY lähettää budjetin mukaisesti tapahtumaan max. kaksi maalimiestä / tapahtuma/ vuosi. Halukkaat voivat ilmoittaa halukkuutensa Koulutus- ja koetoimikunnalle. Ehtona SRY:n jäsenyys sekä aktiivinen maalimiehenä toimiminen alaosaston / kerhon järjestämissä koulutuksissa.