Hallituksen kokouskuulumiset 2/2021

Yhdistyksen hallitus piti toisen kokouksensa sunnuntaina 14.2.,
etäkokouksen pitoalusta vaihdettiin skypestä teamssiin ja pienien
alkuvaikeuksien kautta kaikki pääsivät mukaan kokoukseen ja se saatiin
vietyä läpi hyvin.
Joensuun Seudun palveluskoirayhdistys on lähestynyt yhdistyksiä
tekemällään sääntömuutosesityksellä palveluskoirakokeiden sääntöihin.
Esitys annettiin koulutus- ja koetoimikunnalle tutkittavaksi, joka
sitten aikanaan tuo näkemyksensä hallitukselle, joka tekee päätöksen
esityksestä.
Tilinpäätös käytiin läpi ja se matkaa tilintarkastajalle ja esitellään
jäsenistölle kevätkokouksessa.
Ulkomuoto-ja näyttelytoimikunta on päivittänyt vuoden näyttelykoira
kiertopalkinnon säännön sekä käytännön ohjeet ulkomuodontarkastuksen
järjestämisestä. Samoin toimikunta ehdotti Porvoon näyttelyn asiat
siirrettäväksi hallituksen alaisuuteen, hallitus hyväksyi toimikunnan
ehdotukset.
Jäsentoimikunta on päivittänyt tietosuojaselosteen ja se julkaistaan
yhdistyksen nettisivuilla lähiaikoina.
Jäsenmaksut on jälleen ollut maksussa. Joka vuosi ylimääräistä työtä ja
kuluja tuottaa unohtuneet jäsenmaksut. Hallitus päätti lähettää
maksumuistutukset lähes 300 jäsenelle ja tästä koituu noin 500 euron
kulut yhdistykselle, joten toivottavasti kaikki jotka haluavat
jäsenyyden jatkuvan hoitavat maksun ensitilassa, vain jäsenyyden
voimassaolo varmistaa kaikki edut jatkossakin.
Hallitus hyväksyi jäsentoimikunnan esityksen myöntää vapaajäsenyys Jaana
Kivenjuurelle 30 vuotta jatkuneesta jäsenyydestä, onnittelut.
Jalostustoimikunnan esityksestä päivitettiin rodun perusarvo joka on
tällä hetkellä sama kuin aikaisemmin eli 1500 euroa.
Toimikunta on tehnyt ison työn jalostuksentavoiteohjelman parissa, joka
hyväksyttiin korjauksin esitettäväksi kevätkokouksessa jäsenistölle,
ohjelma löytyy yhdistyksen nettisivuilta.
Koulutus- ja koetoimikunta on löytänyt monille leireille kattavaa
tarjontaa jäsenistölle, toivottavasti kaikki leirit voidaan toteuttaa.
Julkaisu- ja viestintä toimikunta on juuri saanut vuoden ensimmäisen
lehden painoon ja odotettavissa jäsenille helmikuun lopulla. Lehdet 1/21
ja 2/21 tullaan myös julkaisemaan digilehtenä.
Hallitus myös hyväksyi toimikunnan ehdotuksen sähköpostiosoitteen
päivityksestä. Jatkossa alaosastot ja kerhot voivat toimittaa kaikki
päivityspyynnöt yhteen osoitteeseen, josta ne jaetaan eteenpäin. Osoite
on sry.viestinta@gmail.com
Mediamyynnistä vastaa jatkossa Erja Hyökki.

Hallitus käsitteli ja hyväksyi poikkeusjärjestelyjä alaosastojen
vuosikokouksien kokouskutsuihin, joissa ei välttämättä kutsun
aikarajoitus ja fyysinen paikka toteutunut. Poikkeusoloissa kuitenkin
hallituksen tahto on edistää alaosastojen toimintaa eikä vaikeuttaa
sitä.
Hallitus myös hyväksyi Etelä-Pohjanmaan alaosaston sääntömuutoksen.
Sääntömuutos on tehty jo vuonna 2015 mutta siitä ei löydy mitään
mainintaa pääyhdistyksen pöytäkirjoista.
Alaosastojen neuvottelupäivien siirtymisestä johtuen jäsen- ja
taloustoimikunta kuitenkin tulee järjestämään alaosastoille
etäkoulutustilaisuudet joissa käsitellään pääyhdistykselle toimitettavat
materiaalit sekä vuoden 2022 alusta voimaan tulevat muutokset
alaosastojen kirjanpidossa. Alaosastot on tarkoitus jakaa kahteen osaan
ja etätilaisuudet järjestetään 14.3 ja 20.3. Alaosastoille toimitetaan
lähempänä lisäohjeita asiasta.
Yhdistyksen kevätkokous päätettiin siirtää etäkokoukseksi. Emme tiedä
minkälaiset kokoontumis rajoitukset tulee voimaan, joten varaudumme
pitämään kokouksen etätilaisuutena johon voimassa oleva poikkeuslaki
antaa mahdollisuuden vaikka yhdistyksen säännöissä sitä ei mainita
vaihtoehtona. Löydät tulevasta lehdestä kokouskutsun ja tarkempaa tietoa
kokoukseen ilmoittautumisesta, kokoukseen on ennakkoilmoittautuminen,
samaten mahdolliset valtakirjat on toimitettava ennakkoon.
Tässä osa kokouksen kulusta ja päätetyistä asioista. Lisätietoja voi
kysellä yhdistyksen puheenjohtajalta tai sihteeriltä
jouni.nummela@kolumbus.fi tai rottweiler.fin@kolumbus.fi

Jaa tämä:
Share